• PEMBENTUKAN KONSEP TEAMBUILDING

  PEMBENTUKAN KONSEP TEAMBUILDING

   

  a) Memahami diri sendiri dan orang lain

  Sebelum kita cuba memperbaiki kemahiran kita dalam komunikasi kemanusiaan, adalah penting untuk kita mengenali diri kita dan juga orang lain. Proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain melibatkan empat aspek-penerimaan kendiri, kesedaran kendiri, kepercayaan dan pendedahan.


  1. Penerimaan kendiri (self-acceptance)

  Penerimaan kendiri mencerminkan setakat mana kita menggemari dan menerima diri kita dan setakat mana kita dapat menyukai dan menerima orang lain secara jujur. Penerimaan kendiri memainkan peranan yang penting dalam usaha menjalin hubungan kita dengan orang lain dan juga dalam pencapaian objektif kita. Tegasnya, jika kita yakin dengan kebolehan kita. InsyaAllah, besar kemungkinan kita dapat mencapai matlamat kita.

  1. Kesedaran kendiri (self-awarneness)

  Aspek ini melibatkan beberapa persoalan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Apakah kesan perlakuan kita terhadap orang lain? Adakah kita sedar mengenai sikap kita terhadap orang lain? Apakah perkara yang paling penting kepada diri kita? Apakah matlamat hidup kita? Setakat manakah kecekapan kita dalam mengendalikan konflik? Secara menyeluruh kesedaran kendiri bermakna kita lebih memahami tentang diri kita dan memahami kesan perlakuan kita terhadap orang lain.

  1. Kepercayaan (trust)

  Perhubungan yang baik adalah berdasarkan kepada kepercayaan. Tanpa kepercayaan antara satu dengan yang lain, perhubungan manusia akan berakhir dengan konflik. Suasana percaya mempercayai akan membolehkan dua pihak bekerjasama dan berkongsi objektif yang sama.

  1. Pendedahan kendiri (self-disclosure)

  Pendedahan kendiri dan tahap kepercayaan kita kepada orang lain adalah berkaitrapat. Pendedahan kendiri mencerminkan setakat mana kita sanggup menceritakan tentang diri kita kepada orang lain. Ia memainkan peranan yang penting dalam proses komunikasi yang berkesan. Melalui kaedah ini dapat mengelakkan orang lain dari mengagak-agak mengenai diri kita.

  Post Tagged with ,
Comments are closed.